Hencida Község Önkormányzata

Üdvözöljük községünkben!

Hencida Hajdú-Bihar megye DK-i részén, Debrecentől 50 km-re, Berettyóújfalutól 13 km-re fekvő település. Belterülete 1034, míg külterülete 3345 ha nagyságú. Lakóinak száma 1325 fő.

Felszínének kialakításában a folyóvíznek meghatározó szerepe volt, erre utal a sok elhagyott egykori folyómeder, morotva-maradvány. A felszíni üledékekben a homok aránya jelentős, a löszös üledékek mozaikosan fordulnak elő. Talajai közül a réti csernozjom talajok és a fiatal öntéstalajok nagy területet foglalnak el. A rossz és bizonytalan lefolyású területeken szikes talajok terjedtek el.


Mérsékelten meleg, száraz éghajlatú terület, az évi középhőmérséklet 10 °C körüli. A csapadék évi mennyisége 550 mm körüli. Természetes növényzetéből a település déli határában elterülő Csere-erdő sziki tölgyes-akácos társulása emelhető ki, amely természetvédelmi terület. A települést érinti az országos kék túra útvonal.

A nagyrészt sziki és mocsári kocsányos tölgy ligeterdőben mezei juharral és magyar kőrissel is találkozhatunk. Tavasztól nyár elejéig sárgán virágzik az ország legnagyobb populációjában előforduló magyar zerge virág. Az erdő ritka lelőhelye a réti kardvirágnak, a tarka gyögyperjének és a kéküstökű csormolyának.

Megközelíthető: közúton a 42-es számú főútról Beretytyóújfalunál, vagy Biharkeresztesnél leágazó mellékutakról. Vasútállomása nincs, a legközelebbi megálló Esztár (8 km), a Nagykereki-Debrecen vonalon.
Hencidátó Boncidáig

1994 óta testvértelepülése Hencidának a romániai Bontida (Boncida), utalva a mondásra "Hencidától Boncidáig".

"Hencidától Bonchidáig folyt a sárga lé" - tartja a mondás a sáfránnyal ízesített húsleves aranyló színére utalva. Sokan azt se tudták, hogy létezik ez az erdélyi falucska Kolozsvártól egy nyíllövésnyire. A hivatalos kapcsolatról szóló dokumentumot 1993. szeptember 28-án fogalmazták meg, de ezt megelőzően több lakossági kezdeményezés született.1990 júliusában a református gyülekezet tagjai keresték fel a romániai községet, majd még ugyanabban az évben a focisták mérték össze tudásukat egy baráti rangadón. 1992-ben egy kerékpáros,;küldöttség" kerekezett el erősíteni, ápolni a már meglévő kapcsolatot.

2006. augusztus 26-án Fónyad László, Hencida polgármestere köszöntötte az érkező delegációt. Alexandra Precup egy bonchidai tájról készült festménnyel viszonozta a meleg szavakat, hogy ez a tájkép emlékeztesse a vendéglátókat Bonchidára. Alexandra Precup kérdésemre elmondta, a kultúra és sport területén szeretnék felvenni a kapcsolatot elsősorban, valamint az átalakuló mezőgazdaság itteni tapasztalatait szeretnék otthon hasznosítani. Bonchidán problémát jelent, hogy szétaprózódott a földterület és a tulajdonosok keresik az új együttműküdés lehetőségét. Ez irányú törekvéseit a két község közös testületi ülésen fogalmazta meg 28án (vasárnap) délelőtt. A gazdaköri elnökök, iskolaigazgatók szakmai tanácskozáson cserélhették ki tapasztalataikat. A munka mellett azért volt idő a vendéglátó Hencida, valamint a megyeszékhely, Debrecen nevezetességeit is megismerni a bonchidai delegáció tagjainak.


Az oldalon található tartalom Hencida Község Önkormányzata tulajdonát képezi. | webDesign