Hencida Község Önkormányzata

2021. adóévtől változások a helyi iparűzési adóban


2021. adóévtől változások a helyi iparűzési adóban
Mezőgazdasági őstermelő a helyi adókról szóló törvény szerint hármas feltétel együttes teljesülése esetén alanya a helyi iparűzési adónak:
1. a jogalany az a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény alapján, meghatározott őstermelőnek minősüljön.
2. az éves összbevételnek legalább 75 százaléka őstermelői tevékenységből kell, hogy származzon. A kiegészítő tevékenységből származó jövedelem legfeljebb 25 százalék.
3. Az összbevétel az adóévben az éves minimálbér 50 százalékát (ez 2021-ben 1 004 400 Ft, 2022-ben 1 200 000 Ft) Nem kel figyelembe venni a mezőgazdasági őstermelő által e tevékenységgel összefüggésben kapott támogatásokat.
Bármely feltétel hiányában az őstermelő nem alanya az adóévi helyi iparűzési adónak. Amennyiben a három feltétel teljesül az iparűzési adó alanyává válik, és bejelentkezési, valamint bevallási kötelezettség terheli.
A bejelentkezési kötelezettségének a „Bejelentkezés, változás bejelentés „nyomtatványok tehet eleget.
A bevallási kötelezettséget a „Helyi iparűzési adóbevallás” elnevezésű elektronikusan benyújtandó ANYK-s nyomtatványon teljesítheti. A bevallás benyújtásának határideje az adóévet követő május 31-e.
A közös őstermelői igazolvánnyal rendelkező alanyok az adóévi iparűzési adókötelezettségüket úgy is teljesíthetik, hogy az adószámmal rendelkező a közös őstermelői tevékenységből származó teljes iparűzési adóalap alapulvételével állapítja meg, vallja be és fizeti meg az adót. A családi gazdálkodó a családi gazdaság tekintetében az adóévi iparűzési adókötelezettségét a közös őstermelői igazolvánnyal rendelkező adóalanyokra irányadó szabályozás szerint is teljesítheti.
Kérjük, hogy a fenti szabályokat a 2021-es adóévtől benyújtandó iparűzési adóbevallásoknál alkalmazzák.
Hencida Község Önkormányzat


Az oldalon található tartalom Hencida Község Önkormányzata tulajdonát képezi. | webDesign